اخذ نمایندگی برندهای هلدینگ مهرداد خضری

جهت اخذ نمایندگی از برندهای هلندینگ مهرداد خضری میتوانید فرم زیر را تکیمیل فرمایید و منتظر تماس کارشناسان واحد امور نمایندگی باسید تا مشاوره کامل در خصوص تمامی برندها بصورت تلفنی دریافت کنید و در صورت تمایل جلسه حضوری با شما داشته باشیم

نام و نام خانوادگی 

شماره همراه    

استان  

شهر  

انتخاب برند

میزان سرمایه  

توضیحات بیشتر

مشاوره برگزاری مجالس

جهت اجرا و برگزاری مجالس و هرگرونه رویداد میتوانید فرم زیر را تکمیل فرمایید و منتظر تماس مشاورین ما باشید تا مشاهده کامل در خصوص برگزاری تشریفات شما بصورت تلفنی دریافت کنید و در صورت تمایل جلسه حضوری با شما داشته باشیم

نام و نام خانوادگی  

تلفن همراه    

تاریخ مراسم

نوع مراسم

استان  

شهر  

توضیحات بیشتر

مشاوره و خرید محصولات خانه طراحی و مد مهرداد خضری

جهت خرید محصولات شخصی آقایان خانه طراحی و مد مهرداد خضری میتوانید فرم زیر راتکمیل کنید و منتظر تماس مشاورین ما باشید تا مشاوره کامل در خصوص محصول مورد نظر شما به صورت تلفنی دریافت نمایید و در صورت تمایل جلسه حضوری و اختصاصی با شما داشته باشیم

نام و نام خانوادگی  

تلفن همراه    

ارگان یا سازمان

نوع محصول

استان  

شهر  

توضیحات بیشتر

مشاوره دروه های آموزشی

جهت مشاوره دوره های آموزشی لایف کوچ مدیران -ایتکت سازمانی -فروش بر اساس رفتارشناسی و آرکی تایپ انس ان ها فرم زیر فرم زیر راتکمیل کنید و منتظر تماس مشاورین ما باشید تا مشاوره کامل در خصوص محصول مورد نظر شما به صورت تلفنی دریافت نمایید و در صورت تمایل جلسه حضوری و اختصاصی با شما داشته باشیم

نام و نام خانوادگی  

تلفن همراه    

نام سازمان

دوره آموزشی

استان  

شهر  

توضیحات بیشتر