آکادمی آموزشی مهرداد خضری

آکادمی آموزشی مهرداد خضری

آفــریـنش یــک سبــک

03
Life Koch ...
Life Koch Example

لایف کوچ مدیران

همانطور که شما دندانتان درد می کند به سراغ دندانپزشک می روید یا اگر ماشین‌تان خراب می شود به تعمیرگاه مراجعه می کنید شما عزیزان هم برای شناخت خود و آشتی کردن با خود درونتان و دوست داشتن خودتان نیاز به یک مربی دارید که به برکت خداوند من به همراه تیمم در کنار شما هستیم که با شناخت خودتان و دیگران بتوانید روابط بهتری داشته باشید در انتخاب همسر انتخاب شغل یا حرفه انتخاب پرسنل یا کارمند حتی انتخاب رشته و از همه مهمتر پرورش کودکانتان که علم لایف کوچ یا همان مربی زندگی شما با تحلیل رفتار متقابل و آشنایی با ضمیر ناخودآگاه شخصی و جمعی متوجه خواهید شد که هر انسان یک کلید دارد که حتما بتوانید قفل آنرا با مهارت هایی که کسب می کنید باز کنید و باعث برقراری ارتباط موثر تر و زندگی زیباتر و از همه مهمتر با آرامش تری داشته باشید