استخدام در هلدینگ مهردادخضری

ما در هلدینگ مهردادخضری یک تیم دوستانه و حرفه ای و قانون مند هستیم و دوست داریم افراد ارزشمند بیشتری در خانواده هلدینگ مهردادخضری داشته باشیم . اگر فرد باصداقت و متعهد و متخصصی هستید،دنبال یک محیط فعال و حرفهای هستیدو دوست دارید درکارتان پیشرفت کنید،قطعا جای شما پیش ما است.

جهت تکمیل فرم استخدام کلیک نمایید